התוצרת שלנו 

עגבניות אשכול איקראם

עגבניות בון בון

עגבניית מגי

פלפל בלוקי 

עגבניית טיפה

אבטיח אראמיס