עגבניית אשכול אקראם

העגבנייה הנמכרת בישראל עם חיי מדף של שבועיים

 יש איקראם ויש איקראם של קדמה.ח