top of page

בית האריזה שלנו

תהליך בקרת האיכות של קדמה אינו סלחן. זהו תהליך שמבטיח שהתוצרת שמגיעה ללקוח היא איכותית ביותר. אחת החוליות בשרשרת בקרת האיכות שלנו היא בית האריזה. כל ירק או פרי עוברים עין בוחנת, נשקלים ונארזים למשלוח רק לאחר שעברו מסכת מיון במיכון משוכלל. חלק חשוב בתהליך המיון שלנו הוא גם בהבטחת המשקלים, כך אנו יכולים למשל להציע את מארז הפלפלים לממולאים שמבטיח גודל אחיד ומיוחד. בית האריזה מצויד במכונות מתקדמות ומשוכללות שתואמות את הסטנדרטים הגבוהים בעולם בהם אנו נדרשים לעמוד, הן ליצוא והן לשוק המקומי.ח

bottom of page